Ποταμός

Βράχια γυμνά το περιβάλλουν και λίγο πράσινο πτωχό,
το ξένοιαστό μας χωριουδάκι, τον όμορφό μας Ποταμό